Zoznam vysokých škôl poskytujúcich právnické vzdelanie


Na Slovensku je šesť vysokých škôl, na ktorých pôsobia právnické fakulty.

  1. Paneurópska vysoká škola Bratislava
  2. Trnavská univerzita v Trnave
  3. Univerzita Komenského v Bratislave
  4. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  5. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  6. Vysoká škola v Sládkovičove

Štyri z nich sú verejnými vysokými školami, na ktorých je možné študovať za podmienok ustanovených zákonom bezplatne v dennej forme štúdia (externé štúdium je spoplatnené). Paneurópska vysoká škola Bratislava a Vysoká škola v Sládkovičove poskytujú prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe právo odplatne (cena je približne 2000,- € za jeden rok štúdia).

 
Posledná aktualizácia: 14. august 2011